جواب علوم تجربی چهارم فکر کنید صفحه 23 انرژی نیاز هر روز ما

فکر کنید (صفحه 23)

اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم،‌ دانه های ماسه گرم تر می شوند؛ چرا؟ به علت اصطکاک و لغزیدن ماسه ها روی هم انرژی گرمایی تولید می شود.

دکمه بازگشت به بالا