جواب علوم تجربی چهارم فعالیت صفحه 33 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 33)

مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید.

نام وسیله روشن خاموش
پاک کن خاموش
میخ روشن
سکه روشن
خط کش فلزی روشن
خط کش پلاستیکی خاموش
خط کش چوبی خاموش
دکمه بازگشت به بالا