جواب علوم تجربی چهارم صفحه 99 بی مهره ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 99

حشره ها فایده های زیادی دارند. درباره ی فایده  اهی آنها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

یک سری از حشرات مثل کفشدوزک ها حشرات مضر برای کشاورزی مثل شته و مورچه می خورد و از بین می برد.

همچنین حشرات با از بین بردن لاشه حیوانات ، فضولات دام ها و… به پاکسازی و بهتر شدن طبیعت کمک می کنند.

سوسک های خاکی با این که چندش هستند ولی فایده هم دارند مثلاً یک سری حشراتی را که ما از آن ها بدمان می آید از بین می برند.

و از  همه مهم تر زنبور ها که با تولید عسل هم غذای ما تامین می کنند هم با گرده افشانی  گل دهی گیاهان را راحت تر می کنند.

دکمه بازگشت به بالا