جواب علوم تجربی چهارم صفحه 96 درس یازدهم

گفت و گو صفحه 96

  • اکنون درباره ی اثر این جانوران بر بوته ی گل سرخ گفت و گو کنید.

کرم خاکی با حرکت در خاک شیار هایی ایجاد می کند که باعث می شود آب و مواد مغذی از این طریق به گیاه برسد.

شته ها با خوردن و تغذیه از گیاه باعث آسیب رساندن و مرگ گیاه می شود.

کفشدوزک با شکار شته ها مانع از اسیب رسیدن به گیاه می شود.کفشدوزک ها برای تغذیه و همچنین تخم گذاری از شته ها و لارو آن ها استفاده می کنند.

مورچه ها همانند شته ها در خاک بوته گل سرخ باعث ناراحتی کشاورزان می شود زیرا از آن ها تغذیه کرده و آن هارا از بین می برد.

شاید عنکبوت ها موجوداتی زشت و ترسناک باشند ولی واقعیت این است که بسیار برای  گیاهان مفید است زیرا موجودات و حشرات مضر مثل شته و مورچه را  شکار می کند و از آسیب جلوگیری می کند.

  • برای حفاظت از بوته ی گل سرخ چه راه هایی را پیشنهاد می دهید؟

می توان با استفاده از حشراتی که موجودات و حشرات مضر را از بین می برند از بوته گل سرخ حفاظت کرد مثل عنکبوت و کفشدوزک.

با استفاده از آفت کش ها می توان از حمله آفت به بوته گل سرخ مان جلوگیری کرد.

همچنین باید بوته گل سرخ را در زمان مناسب و به مقدار مناسب هرس کرد تا از حمله آفات جلوگیری شود.

دکمه بازگشت به بالا