آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 90 بدن من (2)

گفت و گو صفحه 90

تصویر های زیر را ببینید و درباره ی اینکه «چگونه موادّ لازم به سلول های بدن می رسند.» گفت و گو کنید.

وقتی غذا را می خوریم ، غذا با بزاق ما حل شده و توسط مری به معده می رود . در معده گوارش کامل شده و سپس وارد روده باریک می شود. مواد درون روده باریک جذب دیواره های روده شده و وارد خون میشوند. از انجایی که خون در سرتاسر بدن در جریان است این مواد مغذی را به تمام بدن می رساند و سپس به دلیل این که این مواد بسیار ریز شده اند وارد سلول ها شده و به مصرف میرسند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …