جواب علوم تجربی چهارم صفحه 87 بدن من (2)

فعالیت صفحه 87

1-مانند شکل ، 2 انگشت خود را روی مچ دستتان قرار دهید،چه مشاهده می کنید؟

احساس برجسته شدن و بعد به حالت قبل برگشتن قسمت مشخصی

2-آنچه شما احساس کردید،نبض نام دارد. اکنون هریک از افرادگروه ، تعداد نبض خود را در مدّت یک دقیقه بشمارد و در جدول بنویسد.(برعهده دانش آموز)

  • آیا تعداد نبض افراد مختلف، یکسان است؟خیر نبض افراد مختلف می تواند بسته به سن،میزان فعالیت و … متفاوت باشد.

3-با استفاده از گوشی پزشکی،صدای قلب خود و دوستانتان را در مدّت یک دقیقه بشنوید و بشمارید.

  • آیا بین تعداد صدای قلب و تعداد نبضتان رابطه ای وجود دارد؟

بله در افراد سالم نبض و ضربان قلب با هم یکسان هستند. در واقع نبض دستان پیروی ضربان قلب ماست.

دکمه بازگشت به بالا