جواب علوم تجربی چهارم صفحه 86 بدن من (2)

گفت و گو صفحه86

وقتی حباب ساختید یا بادکنک را از هوا پرکردید، اول کدام کار را انجام دادید؛دم یا بازدم؟

اول عمل دم را انجام دادیم که شش ها را پر از هوا کردیم.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 86

درون بینی هر یک از ما،تعداد زیادی مو وجود دارد. درباره ی فایده ی این موها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

کاربرد موهای بینی به دام انداختن و مانع از عبور بودن گرد و غبار است تا هوای پاک وارد شش ها شود. و همچنین باعث کاهش احتمال بیماری های تنفسی شده و جزئی از سیستم ایمنی بدن به حساب می رود.

دکمه بازگشت به بالا