جواب علوم تجربی چهارم صفحه 80 بدن ما(1)

گفت و گو صفحه 80

ما برای زنده ماندن و رشد کردن به چه چیزهایی نیاز داریم ؟

ما برای زنده ماندن و رشد کردن نیاز استفاده از به آب ، غذا ، هوا ، خاک و … داریم .

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 فکرکنید صفحه 80

با توجّه به اندازه ی سلول ها ، غذایی که میخوریم ، باید چقدر ریز شوند تابتوانند وارد سلول های بدن شوند؟ پاسخ خود را با یک نقاشی نشان دهید.

بسیار بسیار ریز زیرا سلول ها ما با چشم عادی قابل دیدن نیستند در نتیجه آن غذاها هم بدون میکروسکوپ یا دستگاه های پیشرفته قابل دیدن نیستند.

دکمه بازگشت به بالا