آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 78 بدن ما(1)

حل تمرین علوم چهارم | درس نهم : بدن ما (1)

فعالیت صفحه 78

1-یک تکه پارچه ی سیاه رنگ و کمی زبر را به آرامی به پشت دست خود بکشید.

پارچه را از روی دستتان بردارید و به دقت به آن نگاه کنید، چه مشاهده می کنید؟ پوست ما کمی خراشیده می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …