جواب علوم تجربی چهارم صفحه 73 آسمان در شب

فعالیت صفحه 73

6-هریک از دانش آموان با صدای سوت معلّم ، برخلاف عقربه های ساعت به دور خورشید بچرخد.

  • چرا در منظومه ی خورشیدی سیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

زیرا هر یک در مداری مشخص حرکت می کنند و به نظم قرار گرفته اند.

دکمه بازگشت به بالا