جواب علوم تجربی چهارم صفحه 69 آسمان در شب

حل تمرین علوم چهارم|درس هشتم:آسمان در شب

فعالیت صفحه 69

5- در ستون(1) جدول، نتیجه مشاهده ی نی ها از بالا رسم شده است. شما هم از روبه رو  به آنچه ساخته اید نگاه کنید؛ چه چیزی می بینید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را در ستون(2) جدول زیر رسم کنید.

تصویر هفت نی

بار دیگر نی هارا از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.

 

7-روی جدول نقطه هایی را که رسم شده اند، به یکدیگر وصل کنید.

  • به نظر شما ، شکلی که در ستون(1) رسم شده ، شبیه به چه وسیله ای است؟

می توانیم شبیه به یک سبد دسته دار در نظر بگیریم.

  • آیا فاصله ی همه ی آلومینیوم های مچاله شده با میز یک اندازه است ؟ خیر 
دکمه بازگشت به بالا