جواب علوم تجربی چهارم صفحه 66 آهن ربا در زندگی

گفت و گو کنید صفحه 66

مردم با مصرف کالاهای بسته بندی شده مانند انواع کنسرو ها و نوشیدنی ها مثقدار زیادی زباله تولید می کنند. 

  • استفاده از کالاهای بسته بندی شده ی فلزّی چه فایده ها و چه ضررهایی دارد؟

فواید: مواد برای مدت زمان طولانی داخل آن ها سالم باقی می ماند. بسیار مستحکم و قابل بازیافت اند.

ضررها: در صورت استفاده زیاد از این وسایل برای ساخت آن ها باید منابع طبیعی بیشتری استخراج شود و به مرور به محیط زیست آسیب رسانده می شود. برای بازیافت نیاز به هزینه بالایی هست.

  • بازیافت زباله های فلزّی چه فایده هایی دارد و به چه روش هایی انجام می شود؟

 

باعث می شود که منابع طبیعی ما کم نشود همچنین از ضرر پسماند های زباله به طبیعت کم میکند.

برای بازیافت زباله های فلزی ابتدا آن هارا با استفاده از آهنرباها جذب می کنند و سپس در کوره ذوب می کنند و دوباره از آن ها استفاده می کنند.

دکمه بازگشت به بالا