جواب علوم تجربی چهارم صفحه 61 آهن ربا در زندگی

جمع آوری اطلاعات صفحه 61

در گروه خود ، با انجام آزمایش ، درباره ی این که کدام یک از وسیله های فلزی خانه ی شما جذب آهن ربا می شوند و کدام یک جذب نمی شوند ، اطلاعات جمع اوری کنید  و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

وسایلی مثل قاشق و چنگال ،کارد فلزی، قابلمه و ظرف های آهنی  به آهن ربا جذب می شوند. ولی وسایلی مثل ظروف چوبی و قاشق های چوبی و یا قابلمه مسی به آهنربا جذب نمی شوند.

 

فعالیت صفحه 61

برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، با وسایلی که در اختیار دارید آزمایش مناسبی را ظرّاحی و اجرا کنید. نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

برای این کار ابتدا دو نوع آهنربا نعلی و میله ای ، مقداری براده آهن و یا گیره کاغذ را تهیه میکنیم.

ابتدا دو سر آهنربای میله ای را به براده های آهن نزدیک کرده و مشاهده میکنیم که مقدار بسیار زیادی براده جذب سر ها می شود . سپس همین کار را با وسط آهنربا امتحان میکنیم. مشاهده میکنیم که مقدار کمی جذب میشود .

اگر همین کار را آهنربای نعلی شکل تکرار کنیم متوجه درستی این قضیه می شویم که خاصیت آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر از وسط آن می باشد.

دکمه بازگشت به بالا