جواب علوم تجربی چهارم صفحه 6 مخلوط ها در زندگی

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 2: مخلوط ها در زندگی


فعالیت (صفحه 6)

  • آیا احمد به همین روش می تواند شکر ها را از نخودچی ها جدا کند؟ بله
  • آیا پساز جدا شدن دانه های شکر از نخودچی ها، شکل آنها تغییر می کند؟ خیر
دکمه بازگشت به بالا