جواب علوم تجربی چهارم صفحه 52 سنگ ها

فعالیت صفحه 52

6-سنگی را که ساخته اید، از کیسه خارج کنید؛ چه مشاهده می کنید؟

سنگی که ساخته شده است نوعی سنگ رسوبی است که به صورت لایه لایه در آمده و مواد ته نشین شده است. سنگ های رسوبی ساخته شده در طبیعت هم دقیقا به این شکل هستند.

دکمه بازگشت به بالا