آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 46 گرما و مادّه

جمع آوری اطلاعات صفحه 46

به اطراف خود توجه کنید؛ چه وسایلی را میبینید که در تابستان از ورود گرما به خانه ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه ی شما جلوگیری می کند؟ 

در زمستان :

بستن درز کانال کولر ، قرار دادن فوم در درزای پنجره ها و درب ها ، استفاده از پرده های ضخیم ، عایق بندی کردن پنجره ها ، استفاده از پنجره های دو جداره و …

در تابستان:

استفاده از پرده های نازک و نخی ، استفاده از پنجره های دو جداره ، بستن پنجره ها برای جلوگیری از خروج سرما و …

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …