جواب علوم تجربی چهارم صفحه 45 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 45

توضیح آزمایش دمای اولّیه آب (درجه ی سلسیوس) دمای آب پس از یک ساعت ( درجه ی سلسیوس)
بطری پوشیده شده با روزنامه 0 10
بطری پوشیده شده با پارچه 0 15
بطری بدون پوشش 0 25
  • آب در کدام ظرف سردتر مانده است ؟ در بطری با روزنامه پوشیده است.
  • کدام مادّه رسانایی گرمایی کمتری دارد؟روزنامه،پارچه یا هوا؟ روزنامه

فکرکنید صفحه 45

اگر در آزمایش صفحه ِ قبل ، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتفاقی می افتد؟

بطری با روزنامه گرمای آب گرم را بیشتر از بطری با پارچه نگه می دارد و همچنین بطری با پارچه گرما را بیشتر از بطری بدون پوشش نگه می دارد و دیرتر سرد می شود.

دکمه بازگشت به بالا