جواب علوم تجربی چهارم صفحه 44 گرما و مادّه

فکرکنید صفحه 44

1-به نظر شما کدام مادّه برای دسته قابلمه بهتر است ؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟

به چه دلیل؟ پلاستیک، زیرا رسانای گرمای خیلی کمی دارد. مقاومت بالا دارد و با گرما نمی سوزد.

چوب، به این دلیل که رسانای گرما نیست و همچنین ذوب نمی شود.

2-اگر در لیوان کاغذی ، شیشه ای ، پلاستیکی و فلزی تا نیمه آب داغ بریزیم، پس از مدت کوتاهی در کدام لیوان، آب سردتر شده است؟

فلزی زیرا رسانای بهتر گرماست و زودتر گرما را از دست می دهد!

دکمه بازگشت به بالا