جواب علوم تجربی چهارم صفحه 42 گرما و مادّه

گفت و گو صفحه 42

  • در تصویر روبرو چه چیزهایی گرم تر هستند؟ دیگ و آش گرم تر هستند.
  • گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می شود؟ گرما از دیگ و آش به ملاقه و کاسه منتقل می شود.

فعالیت صفحه 42

6-پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد؟ شکلات خط کش فلزی زودتر آب می شود.

  • شکلات روی کدام خط کش زودتر می افتد؟ توضیح دهید.

چون خط کش فلزی رسانای گرما است و گرما را سریع تر از خود عبور می دهد در نتیجه گرما سریع تر از آب داغ به خط کش و در نتیجه به شکلات منتقل شده و آن را آب می کند و زودتر می افتد.

دکمه بازگشت به بالا