جواب علوم تجربی چهارم صفحه 40 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 40

زمان(دقیقه) بار اوّل بعد از 5 دقیقه بعد از 10 دقیقه بعد از 15 دقیقه بعد از 20 دقیقه
دمای آب(درجه سلسیوس) 5 8 12 15 20

4-هر 5 دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جداول را کامل کنید.

  • آب درون لیوان گرم تر شده است یا سردتر؟  گرم تر
  • انرژی لازم برای گرم شدن آب از کجا تامین شده است؟ از نور خورشید و یا بخاری

فکرکنید صفحه 40

دمای هوا در تابستان بیشتر است یا زمستان ؟ به چه دلیل؟

در تابستان زیرا خورشید به صورت مستقیم و تند می تابد و با تمرکز گرما بر روی زمین ، زمین بسیار گرم می شود.

دکمه بازگشت به بالا