جواب علوم تجربی چهارم صفحه 34 انرژی الکتریکی

فکر کنید (صفحه 34)

سیم های برق و روکش آنها را از چه موادی میسازند؟ چرا؟ اکثرا از جنس مس به علت رسانایی الکتریکی خوب اما  در کابل های دکل های برق از فلز نقره استفاده می کنند.

دکمه بازگشت به بالا