جواب علوم تجربی چهارم صفحه 34 انرژی الکتریکی

فکر کنید (صفحه 34)

سیم های برق و روکش آنها را از چه موادی میسازند؟ چرا؟ اکثرا از جنس مس به علت رسانایی الکتریکی خوب اما  در کابل های دکل های برق از فلز نقره استفاده می کنند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 102 سفره سلامت

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس دوازدهم:سفره سلامت فعالیت صفحه 102 شکل روبه رو برچسب روی …