جواب علوم تجربی چهارم صفحه 31 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 31)

با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می کنید بنویسید. در مدار موازی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر همچنان روشن باقی می ماند و پرنور تر نیز می شود. در مدار متوالی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر خاموش می شود.

دکمه بازگشت به بالا