جواب علوم تجربی چهارم صفحه 16 انرژی نیاز هر روز ما

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان| درس 3: انرژی نیاز هر روز ما


گفت و گو (صفحه 16)

درباره ی هر یک از پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید.
بچه ها در مسابقه ی دو، به انرژی نیاز دارند؛ آنها این انرژی را از چه چیزی به دست می آورند؟ ازخوردن غذا، میوه و نور خورشید.
آیا وقتی خیلی خسته یا گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو برنده شوید؟ چرا؟ خیر زیرا بدن انرژی کافی ندارد.
درباره ی انرژی چه مطالبی شنیده اید؟

دکمه بازگشت به بالا