جواب علوم تجربی چهارم صفحه 113 زیستگاه

حل تمرین علوم چهارم | درس سیزدهم : زیستگاه

فعالیت صفحه 113

در حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه :

الف)کدام موجودات زنده و غیر زنده را  می بینید؟ آنها را در جدول روبه رو طبقه بندی کنید.

زنده غیرزنده
درخت چنار خاک
ملخ نیمکت
گربه چراغ بوستان
مگس سرسره
چمن تاب
درخت کاج الاکلنگ
زنبور سنگ

ب)موجودات زنده ی جدول بالا را در جدول روبه رو طبقه بندی کنید.

گیاهان جانوران
درخت چنار ملخ
درخت کاج گربه
چمن مگس
زنبور

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 113

درباره ی غذای  جانورانی که نام آن ها را در جدول بالا نوشتید، اطلاعات جمع آوری کنید و جدول صفحه ی بعد را کامل کنید. سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید:

کدام جانوران این جدول از گیاهان و کدام جانوران از گوشت جانوران دیگر تغذیه می کنند؟

گربه : گوشتخوار

زنبور و مگس و ملخ : گیاهخوار

 

دکمه بازگشت به بالا