جواب علوم تجربی چهارم صفحه 110 گوناگونی گیاهان

جمع آوری اطلاعات صفحه 110

چه گیاهانی را می شناسید که به روش های دیگری به جز با دانه و هاگ زیاد می شوند؟

 روش هایی مثل تکثیر کردن ، پیوند زدن ، قلمه زدن و خوابانیدن هم روش های دیگر است که گیاهان استفاده می کنند تا زیاد شوند.

دکمه بازگشت به بالا