آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 109 گوناگونی گیاهان

فعالیت صفحه 109

با توجه به آن چه تاکنون آموخته اید ، جذول زیر را کامل کنید.

ویژگی های گیاه/نام گیاه سوسن کدو کاج خزه سرخس
گل  دارد دارد ندارد ندارد ندارد
مخروط  ندارد ندارد دارد ندارد ندارد
هاگ ندارد ندارد ندارد دارد دارد
دانه دارد دارد دارد ندارد ندارد

گفت و گو صفحه 109

کدام گیاهان جدول بالا را در یک گروه طبقه بندی می کنید؟دلیل؟

 کدو و سوسن و کاج در گروه دانه دار ها و خزه و سرخس در گروه بدون دانه ها  که با هاگ تولید مثل می کنند.

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …