جواب علوم تجربی چهارم صفحه 102 بی مهره ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 102

تصویر های صفحه ی قبل را ببینید. هریک از این جانوران در کجا زندگی می کنند؟

تصویر:  حلزون    هشت‌پا     ستاره دریایی    صدف دوکفه‌ای     عروس دریایی

ستاره دریایی و صدف دو کفه ای و هشت و عروس دریایی در آب زندگی می کنند ولی حلزون در مکان های مرطوب مثل ساحل زندگی می کند.

دکمه بازگشت به بالا