جواب علوم تجربی چهارم صفحه 100 بی مهره ها

گفت و گو کنید صفحه 100

درباره اینکه «چرا خرخاکی،میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقه بندی می کنند.» در گروه خود گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

دلیل اصلی که این جانوران را  در یک گروه طبقه بندی می کنند شکل ظاهری آن ها یعنی پشت سخت و سفتی دارند که  با رشد جانوران انداخته می شوند. همچنین سخت پوستان دارای شاخک هایی هم در جلوی سر خود هستندو این موجودات دارای لارو لیسه ای و  اندام های دو شاخه ای هستند که آن ها را از دیگر بقیه بندپایان جدا می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 100

درباره ی انواع هزارپا و غذای آنها ، اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

هزار پایان دو مدل گیاهخوار و گوشتخوار دارند. که نوع گوشتخوار آن ها کمیاب است و پاهای کمتری نسبت به گیاهخوار آن دارد. همچنین زهر دارد ولی زهر آن برای انسان خطرناک نیست.

همچنین هزارپای گیاهخوار آفتی برای مزرعه محسوب می شوند و با تغذیه از گیاه باعث خراب شدن و پژمرده شدن آن گیاه می شود.

دکمه بازگشت به بالا