جواب علوم تجربی پنجم صفحه 85 خاک با ارزش

فعالیت صفحه 85

گلدانی را بردارید و کمی خاک در آن بریزید. روی آن مقداری برگ یا باقی مانده ی سبزیجات (بهتر است ریز شود) بریزید و آن را با خاک بپوشانید. خاک را مرطوب نگه دارید. پس از 2 تا 3 هفته خاکِ روی برگ ها را کنار بزنید. برگ ها چه تغییری کرده اند؟

برگ ها خشک و پوسیده شده اند. همچنین تغییر رنگ داده اند.

  • از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

برگ زیر خاک مرطوب رنگشان تغییر می کند و پوسیده و خشک می شوند.

دکمه بازگشت به بالا