جواب علوم تجربی پنجم صفحه 83 خاک با ارزش

گفت و گو صفحه 83

در شکل های زیر، اثر تغییر دما بر روی سنگ ها نمایش داده شده است. با بررسی این شکل ها درباره ی چگونگی تشکیل خاک در جاهای سرد و کوهستانی، گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

 

تصویر یک سنگ که شکاف کوچکی در وسط آن است

1 آب در شکاف سنگ نفوذ می‌کند.

تصویر سنگی که در وسط آن شکاف بزرگتری ایجاد شده است:

2 آب در شکاف سنگ یخ می‌زند.

تصویر سنگی که شکسته شده است:

3 سنگ شکسته می‌شود.

آب به درون سنگ ها نفوذ می کند و در ترک های ریز ان جا می گیرد. با کاهش دما ، آب یخ زده و افزایش حجم پیدا می کند و باعث بیشتر ترک خوردن سنگ می شود تا جایی که باعث خرد شدن و ریز شدن آن می شود و در نتیجه در این مناطق سرد و کوهستانی ، خاک پدید می آید.

 

فعالیت صفحه 83

یک بطری پلاستیکی را از آب پر کنید. درِ آن را محکم ببندید. سپس آن را در فریزر بگذارید تا آب درونش کاملاً یخ ببندد. آن گاه بطری را از فریزر خارج کنید و مشاهده های خود را بنویسید.

می بینیم که آب یخ زده و حجم آن افزایش یافته و در نتیجه بر روی دیواره ی بطری فشار وارد کرده و ان را پاره کرده است.
از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

هنگامی که آب منجمد می شود و یخ می زند ، حجم آن افزایش می یابد.

دکمه بازگشت به بالا