جواب علوم تجربی پنجم صفحه 73 کارها آسان می شود(2)

پرسش متن صفحه 73

در ساختمان سازی از ابزارهایی مانند کلنگ (برای کندن زمین) و بیل (برای جابه جا کردن خاک) استفاده می شود. این ابزارها چگونه کارها را آسان می کنند؟

با قوی تر کردن نیرو و متمرکز کردن نیرو   بر یک نقطه و به دلیل تیز بودن سرآن باعث می شود تا کندن زمین با کلنگ راحت تر شود و بیل به دلیل تیز بودن  سر آن می توان خاک را به راحتی از روی زمین جمع کرد و جا به جا کرد.

 

فکرکنید صفحه 73

چرا کف آشپزخانه و حمّام و سطح خیابان ها را کمی شیب دار درست می کنند؟

در سطوحی که شیب دار نیست امکان  جمع شدن آب وجود دارد.

تا هنگام شست و شو ، آب به راحتی وارد چاه فاضلاب شود و کف زمین آسیب نبیند و آب گرفتگی اتفاق نیافتد.

 

فکرکنید صفحه 73

در هر تصویر، سطح شیب دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می کند؟

 

تصویر پله

تصویر سرسره

تصویر خانه

تصویرمردی روی ویلچر که توسط شخص دیگری همراهی می شود در یک مسیر شیب دار

تصویر یک مسیر (جاده) شیب دار کوهستانی

تصویر یک نردبان که به دیوار خانه ای تکیه داده شده است

سطح شیب دار برای راحت تر شدن عبور معلولین ، نردبان برای راحت تر شدن دسترسی به مکان هایی با ارتفاع بلند ، سقف شیب دار خانه برای جمع نشدن باران در یک جا ، سرسره برای راحت سر خوردن و پایین آمدن ، جاده های شیب دار برای سریع تر پایین آمدن از کوه و پله های خانه برای دسترسی راحت از طبقه بالا به پایین .

دکمه بازگشت به بالا