جواب علوم تجربی پنجم صفحه 67 کار ها آسان می شود(1)

گفت و گو صفحه 67

درباره ی کاربرد هر یک از اهرم های شکل بالا و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می کنند، در گروه خود گفت وگو کنید.

 

1 تصویر قیچی

2 تصویر ابزار

3 تصویر انبردست

4 تصویر سیم چین

5 تصویر دستگاه منگنه

6 تصویر ابزار

7 تصویر ابزار

 

راهنما: «زرد=جسم ، آبی=نیرو ،قرمز=تکیه گاه»

اهرم ها با بیشتر کردن نیرو ، توانایی تغییر جهت نیرو ، بیشتر کردن زمان اثرگذاری نیرو کار هارا برای ما آسان تر می کنند. به عنوان مثال ما با استفاده از یک چاقو نمی توانیم پارچه ای را ببریم ولی قیچی با اثر گذاری دو بخش تیز با استفاده از تکیه گاه نیرویی که ما وارد می کنیم را چند برابر کرده و باعث بریدن پارچه می شود.

 

فعالیت صفحه 67

چگونه می توانید با اهرمی که دارید، جرم جسم هایی مانند مدادتراش و پاک کن را اندازه گیری کنید؟
1- لیوان ها را در فاصله ی مساوی از تکیه گاه قرار دهید.
2- در یکی از لیوان ها یک مدادتراش بگذارید. در لیوان دیگر آن قدر گیره ی کاغذ بریزید که خط کش به تعادل برسد. چند گیره لازم است تا خط کش به تعادل برسد؟
3- به جای مدادتراش، یک پاک کن بگذارید و مرحله ی 2 را تکرار کنید.
اگر جرم هر گیره ی کاغذ 2 گرم باشد، جرم مدادتراش و جرم پاک کن چند گرم می شود؟

برای این که جرم پاک کن و مدادتراش را محاسبه کنیم باید با استفاده از یک خط کش ، دو لیوان و یک تکیه گاه ترازویی بسازیم . در یکی از لیوان ها پاک کن را قرار می دهیم و در لیوان دیگر به اندازه ای گیره ی کاغذی می ریزیم که خط کش صاف بایستد که می شود حدودا 10 گیره که جرم پاک کن حدود 20 گرم می شود.

همچنین برای محاسبه جرم تراش ، تراش را در یک لیوان قرار داده  و در لیوان دیگر گیره ی کاغذی می ریزیم تا زمانی که خط کش صاف بایستد که می شود حدود 8 گیره ی کاغذی و جرم آن حدوداً 16 گرم می شود.

دکمه بازگشت به بالا