جواب علوم تجربی پنجم صفحه 66 کار ها آسان می شود(1)

کاوشگری صفحه 66

لیوان سمت راست لیوان سمت چپ
فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها
15 4 15 4
30 4 15 8
60 4 15 16

5-دریکی از لیوان ها تعداد گیره ها را دو برابر کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟

خط کش در آن سمت پایین می رود

  • برای به تعادل رسیدن خط کش چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

می توان در سمت دیگر هم همان اندازه گیره ریخت.

ظرف سنگین تر را نزدیک تر به تکیه گاه گذاشت.

ظرف سبک تر را دور تر از تکیه گاه گذاشت.

  • بین فاصله ی لیوان ها از تکیه گاه و تعداد گیره ها چه ارتباطی وجود دارد؟

هر چه فاصله لیوان از تکیه گاه بیشتر ، تعداد گیره ها کم تر

در واقع :

فاصله لیوان چپ x جرم لیوان چپ = فاصله ی لیوان راست x جرم لیوان راست

کاوشگری

  • وسط خط کش 50 سانتی‌متری را روی پاک‌کن ( تکیه‌گاه) قرار دهید
  • لیوان‌ها را در فاصله 15 سانتی‌متری از تکیه‌گاه قرار دهید
  • دریکی از لیوان‌ها 4 گیره کاغذی قرار دهید.
  • در لیوان دیگر. آن‌قدر گیره کاغذی قرار دهید تا خط کش کاملاً به حالت افقی ( تعادل) قرارگیرد. تعداد گیره‌ها را در جدول یادداشت کنید.

 وسایل موردنیاز: (تصویر)

دولیوان یک‌بارمصرف

دفترچه یادداشت و مداد

پاک‌کن

خط کش 50 سانتی‌متری

یک بسته گیره کاغذی

لیوان سمت راست 

 

لیوان سمت چپ

 

فاصله تا تکیه‌گاه به سانتی‌متر تعداد گیره‌ها     فاصله تا تکیه‌گاه به سانتی‌متر   تعداد گیره‌ها    
15

 

4

 

15

 

 4
8

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا