جواب علوم تجربی پنجم صفحه 58 درس هفتم:چه خبر؟(2)

پرسش متن صفحه 58

وقتی گلی را می بوییم، درون بینی مان چه اتّفاقی می افتد؟

ذره های بودار به گیرنده های بویایی می چسبند.
بوی موادّ گوناگون را چگونه احساس می کنیم؟

ذره های بودار به گیرنده های بودار می چسبند و با تحریک آن ها ما بو هارا حس می کنیم.

 

گفت و گو صفحه 58

 

گفت‌وگو

درباره نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویرهای روبه‌رو گفت‌وگو کنید.

( تصویر تصویر یک علمک گاز و یک ماهی‌تابه سوخته )

درباره ی نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویرهای زیر گفت وگو کنید.

 

در هنگام نشت گاز با کمک حس بویایی می توانیم از این اتفاق باخبر بشویم و حتما و فورا باید گاز را قطع کنیم تا منجر به خفگی و اتفاق ناگوار نشود.

همچنین در هنگام پخت و پز ، اغلب می توانیم از بوی  غذا بفهمیم که  آیا غذا آماده است ، سوخته است یا هنوز پخته نشده است.

دکمه بازگشت به بالا