آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 46 چه خبر؟(1)

حل تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)

فعالیت صفحه 46

تصویر یک چشم شامل:  مردمک- قرنیه – عنبیه- عدسی- شبکیه- عصب بینایی

 

1- چشم خود را در آینه مشاهده کنید. چه رنگ هایی دارد؟

سفید و مشکی و قهوه ای ( بخش قهوه ای برای افراد مختلف تفاوت دارد)
2 -در شکل روبه رو تصویر مدل کامل کره ی چشم را می بینید.

 

  • شما کدام قسمت های این مدل را در آینه مشاهده کردید؟

قسمت های جلویی یعنی قرنیه ، مردمک و عنبیه ( بخش رنگی چشم)

  • کدام قسمت ها را نتوانستید در آینه مشاهده کنید؟ چرا؟

غدسی ،شبکیه ، عصب بینایی

  • عصب بینایی در کدام قسمت کره ی چشم قرار گرفته است؟

پشت کره ی چشم

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …