جواب علوم تجربی پنجم صفحه 41 حرکت بدن!

پرسش متن صفحه ی 41

سر خود را خم کنید و پشت گردنتان را با دقّت لمس کنید. چه چیزی حس می کنید؟  مهره های گردن را حس می کنیم.

دکمه بازگشت به بالا