جواب علوم تجربی پنجم صفحه 36 حرکت بدن!

«حل تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن»

پرسش های متن صفحه 36

بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟ گوشت و استخوان

وقتی ساعدتان را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟ ماهیچه های پشت کوچک و ماهیچه های جلوی بازو ، متورم و بزرگ می شوند.

استخوان ساعد چگونه به حرکت در می آید؟ با کمک ماهیچه ها

دکمه بازگشت به بالا