جواب علوم تجربی پنجم صفحه 34 برگی از تاریخ زمین

فکرکنید صفحه  34

در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و
پس از گفت وگو درباره ی پرسش های زیر، به آنها جواب دهید.

تصویر شامل ردپای چهار حیوان  که در این شکل سوالات زیر آمده است:

  • در این شکل، چند نوع رد پا وجود دارد، آن‌ها را شماره‌گذاری کنید.
  • چند رد پای پرنده را می‌بیند؟
  • کدام رد پا مربوط به پرنده‌ای است که در کنار آب زندگی می‌کند؟
  • در این شکل، چند نوع ردّ پا وجود دارد؟  4 نوع
  • چند ردّپای پرنده را می بینید؟ 2 عدد- شماره ی 4 و 2
  • کدام ردّپا مربوط به پرنده ای است که در کنار آب زندگی می کند؟  4 ردپای یک اردک است

فکرکنید صفجه ی 34

فسیل های زیر در سه منطقه ی متفاوت پیدا شده اند. با مطالعه ی این فسیل ها درباره ی
گذشته ی این مناطق چه اطّلاعاتی می توانیم به دست آوریم؟

سه تصویر شامل تصاویر:

فسیل صدف

فسیل گیاه سرخس

فسیل ماهی

از فسیل صدف و فسیل ماهی می توان فهمید اینجا قبلاً دریا یا محل آبی بوده است

و از فسیل گیاه سرخس می توان فهمید که در گذشته اینجا جنگلی مرطوب بوده است.

جمع آوری اطلاعات صفحه 34

در گروه خود درباره ی کاربردهای دیگر فسیل ها اطّلاعات جمع آوری کنید و آن را
به صورت تصویری گزارش دهید.

از سری کاربرد های فسیل می توان به :

جمع کردن اطلاعات در مورد گذشته

تعیین سن لایه های زمین

بررسی تغییرات زمین در سال ها

به دست آوردن اطلاعات در مورد مکان مورد نظر

بدست آوردن اطلاعات در مورد تاریخچه ی فسیل

سوخت فسیلی

تعیین محل مواد معدنی

و آشنایی با رفتار و زندگی گذشتگان و در کل بدست آوردن بسیاری از اطلاعات در مورد گذشتگان

اشاره کرد.

 

دکمه بازگشت به بالا