جواب علوم تجربی پنجم صفحه 29 برگی از تاریخ زمین

فکرکنید صفحه 29

در گذشته های خیلی دور، خزندگان بزرگی به نام دایناسورها روی زمین زندگی می کردند. این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر روبه رو، اثر پای یک دایناسور را نشان می دهد. این اثر در معدن زغال سنگ کرمان یافت شده است؛ ازآن چه اطلّاعاتی می توان به دست آورد؟

از این ها میتوان اطلاعاتی مثل این که متعلق به چه زمانی است ، برای چه نژادی است ، آناتومی بدن آن ها چگونه بوده و … بدست آورد.

طول این ردّ پا تقریباً برابر با 30 سانتی متر است.

 

گفت و گو صفحه 29

در این تصویر، اثر قسمتی از بدن انسان را  میبینید. از این اثر، چه اطلّاعاتی می توان به دست آورد؟ در این باره گفت وگو کنید.

می توان شکل ردپای انسان ، این که چند عدد انگشت دارد ، آیا پا بزرگ است یا کوچک ، وزن حدودی انسان و چگونگی حرکت آن را فهمید.

همچنبن با بررسی دقیق تر می توان فهمید که این ردپا متعلق به کیست.

دکمه بازگشت به بالا