جواب علوم تجربی پنجم صفحه 23 رنگین کمان

کاوشگری صفحه 23

3-از بدنه ی لیوان به نقّاشی خود نگاه کنید؛ چه می بینید؟

شکل ها را با اندازه اصلی خود میبینیم.

4-بدون آنکه لیوان را جابه جا کنید، درون آن آب بریزید.

5-دوباره از بدنه ی لیوان به نقّاشی های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟

می بینیم که اندازه شکل ها بزرگتر شده است.

  • از این مشاهده ها چه نتیجه ای می گیرید؟ که آب مثل ذره بین عمل می کند و اندازه تصاویر را بیشتر می کند.همچنین تصویر برعکس یا صاف خواهد بود که با جلو بردن و عقب بردن اندازه آن تغییر می کند. اگر جلو ببریم شکل بزرگتر و عقب بیاریم شکل کوچتر می شود.

6-اکنون لیوان را به آرامی به عقب و جلو ببرید و آنچه را مشاهده می کنید، بنویسید.

وقتی لیوان را جلو می بریم شکل بزرگتر و وقتی عقب می بریم شکل وارونه و کوچک تر می شود.

 

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 23

در ساعت سازی و طلافروشی ها از عدسی استفاده می کنند. در این باره اطّلاعات
جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

در ساعت سازی دقت بسیار اهمیت دارد زیرا ساعت ها اجسام بسیار ظریف و کوچک و حساسی هستند در نتیجه باید از وسیله ای استفاده کنند که اندازه تصویری که می بینند را افزایش دهد پس عدسی بسیار کاربرد دارد .

در طلافروشی هم به دلیل این که اهمیت طلا بسیار بالا است و برای شناخت اصل یا تقلبی بودن طلا بایستی از ابزار های به شدت دقیق که عدسی یکی از آن ها هست استفاده کنند.

همچنین در طلاسازی هم چون باید کارهایی بسیار ظریف و دقیق و زیبا طرح کنند نیاز به دقت بالایی دارند که اینجا عدسی به کارشان می آید.

دکمه بازگشت به بالا