جواب علوم تجربی پنجم صفحه 22 رنگین کمان

فعالیت صفحه 22

  • در این آزمایش، تصویر شعله ی شمع با شعله ی اصلی شمع چه تفاوتی دارد؟

تصویر شعله ی اصلی کم رنگ تر از شعله ی اصلی است همچنین به شکل وارونه ی شمع اصلی می باشد.

4- با جابه جا کردن شمع یا صفحه ی کاغذ، آزمایش را تکرار کنید.

  • از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

هنگامی که ذره بین را به شمع نزدیک می کنیم تصویر بزرگتر و وقتی ذره بین را از شمع دور می کنیم ، تصویر کوچک تر می شود. در نتیجه  اندازه تصویر تشکیل شده بر روی کاغذ متناسب با جایی است که ما ذره بین را نگه داشته ایم.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 112 سفرغذا

فعالیت صفحه 112 لولهٔ گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. …