جواب علوم تجربی پنجم صفحه 104 از ریشه تا برگ

فعالیت صفحه 104 

بنویسید. برای این داستان « از ریشه تا برگ » یک داستان علمی تخیّلی با عنوان شکل هم بکشید.

برعهده ی دانش آموز عزیز است !

 

تصویر تره:

  • برگ تره را بشکنید.
  • لایه‌ی نازک روی برگ را جدا کنید و روی تیغه بگذارید
  • یک قطره آب روی این لایه بریزید. تیغک را روی آن قرار دهید
  • این نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید
  • مشاهدات خود را نقاشی کنید.

تصویر زیر میکروسکوپ که در آن روزنه نشان داده شده است

وسایل و مواد لازم:

تصویر: میکروسکوپ

تصویر: تیغه و تیغک

تصویر: قطره‌چکان

تصویر: آب معمولی

تصویر: چند برگ تره

 

 

 

 

 

فکرکنید صفحه 104

اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟

وازلین در واقع پرکننده روزنه های روی ساقه و برگ هستند. در نتیجه مانع از ورود هوای مورد نیاز گیاه که (اکسیژن و کربن دی اکسید) است و بدون آن ها گیاه به مرور پژمرده و زرد می شود.

دکمه بازگشت به بالا