جواب علوم تجربی پنجم صفحه 101 از ریشه تا برگ

حل تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

کاوشگری صفحه 101

 

تصویر:

وسایل موردنیاز:

ذره‌بین

دو ظرف کوچک شفاف، دردار و هم‌اندازه

مقداری آب

پارچه نخی

چند دانه گندم        

1- ظرف‌ها را شماره‌گذاری کنید و در ته هرکدام یک قطعه پارچه‌ی نخی خیس را قرار دهید

2- در هر ظرف، روی پارچه پنج دانه گندم بگذارید و در ظرف را ببندید.

3- ظرف‌ها را کنار هم، پشت پنجره قرار دهید.

4- هرروز به ظرف‌ها سر بزنید و مراقب باشید که پارچه‌ی زیر دانه‌ها خشک نشود.

5- وقتی دانه جوانه زدند. آن‌ها را با ذره‌بین مشاهده کنید، چه می‌بینید؟

6- تارهای ریزی را که روی ریشه‌های گیاه ظرف شماره 2 روییده است، با انگشت به‌آرامی جدا کنید ولی مراقب باشید که به ریشه آسیبی نرسد.

7- در ظرف شماره 2 را ببندید و بار دیگر آن را در کنار ظرف شماره‌ی 1 قرار دهید.

  • پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را باهم مقایسه کنید.
  • از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

 

 

 

5-وقتی دانه ها جوانه زدند، آنها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟

جوانه ها رشد کردند و تارهای بسیار ریزی روی ریشه روییده از دانه قرار دارند.

7 -درِ ظرف شماره ی 2 را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره ی 1 قرار دهید.

  • پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید.

می بینیم که گیاهان ظرف (2) به خوبی ظرف (1) رشد نکرده اند.

  • از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

روی ریشه تارهای ریزی به نام تارهای کِشنده وجود دارند که باعث جذب مواد مورد نیازگیاه از خاک  می شوند . اگر این تارها نباشند ، گیاه به درستی رشد نمی کند زیرا نمی تواند آب و مواد مورد نیازش را از خاک بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا