جواب علوم تجربی هفتم صفحه 95 یاخته و اجزای آن

گفت و گو کنید صفحه 95

دربارهٔ عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.
یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملاً متفاوت اند.

نمی توان گفت یاخته ها کاملاً با هم تفاوت دارند زیرا تمام آن ها در سه چیز  مشترک هستند : هسته، سیتوپلاسم، غشا

اما یاخته ها براساس کارشان شکل های متفاوت و اجزای متفاوتی دارند به عنوان مثال سلول های ماهیچه ای که برای انقباض تشکیل شده اند شکل دوکی و کشیده دارند و سلول های عصبی که برای ارسال پیام ساخته شده اند شکل دراز و نازک دارند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 95

در یک فعّالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزر گترین یاخته ها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

بزرگترین یاخته ها مربوط به تخم پرندگان و خزندگان می باشد . تخم آن ها که از بدن مادر بیرون می آید یک یاخته بسیار بزرگ است و برای این که مدت طولانی بدون گرفتن غذا از اطراف  ،بیرون از بدن مادر، زنده بمانند دارای ذخیرۀ بسیار زیاد از غذا است.

بزرگترین سلول ها در بدن یک زن تخمک است که دارای مواد ذخیره شده ی زیادی است تا کودک در هنگام بارداری از ان تغذیه کند.

دکمه بازگشت به بالا