آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 90 گرما و بهینه سازی مصرف

فکرکنید صفحه 90

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند؟ چرا؟

الف) آسفالت              ب) آینه

آسفالت زیرا سطح کدر ، ناهموار و تیره رنگی دارد

 

آزمایش کنید صفحه 90

وسایل و مواد: دو قوری یا لیوان کاملاً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد، دو دماسنج و یک فلاسک آب داغ.
روش آزمایش
1- در هر یک از لیوان ها یا قوری ها، مقدار مساوی آب داغ بریزید و با دماسنج دمای آنها را اندازه گیری کنید.
2- هر 5 دقیقه دمای آب درون ظرف ها را اندازه گیری کنید و نمودار دما را بر حسب زمان برای هر یک از ظرف ها رسم کنید.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

عکس: نمودار

جواب:

روی نمودار با دو رنگ متفاوت با خط کشیدن مشخص می کنیم قوری تیره رنگ پایین تر قرار می گیرد و بالاتر ازآن قوری سفید رنگ.

دمای قوری تیره رنگ زودتر پایین می آید زیرا زودتر گرما را به صورت تابشی از دست میدهد.

پس سطوح تیره رنگ گرمای بیشتری جذب می کنند و یا از دست می دهند.

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …