جواب علوم تجربی هفتم صفحه 87 گرما و بهینه سازی مصرف

آزمایش کنید صفحه 87

وسایل و مواد: سه میلهٔ هم طول و هم ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن و شیشه، شمع، کبریت، سه پایه و پارافین.
روش آزمایش
1- به کمک پارافین به سر میله ها، چوب کبریت بچسبانید.
2- مطابق شکل سر دیگر میله ها را روی شعله قرار دهید.
3- مدتی صبر کنید تا چوب کبریت ها بیفتند.
4- نتیجهٔ مشاهدات خود را بنویسید و دربارهٔ آن گفت وگو کنید.

رسانایی گرما در مس بیشتر از آلومینیم و آلومینیم بیشتر از آهن است.

در نتیجه ترتیب افتادن کبریت ها این گونه است: مس،آلومینیم،آهن

در این آزمایش کدام میله سریع تر از بقیه گرما را منتقل می کند؟ مس

کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می کند؟ آلومینیم

دکمه بازگشت به بالا