جواب علوم تجربی هفتم صفحه 77 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 77

نمودار زیر میزان سرمایه گذاری های انجام شده را در طی یک دهه در زمینهٔ توسعه و به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در کل جهان نشان می دهد.

عکس: نمودار سرمایه گذاری بر حسب میلیارد دلار

با توجه به نمودار به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف) بین سال های 1383 تا 1393 سرمایه گذاری های انجام شده در زمینهٔ انرژی چند برابر شده است؟

تقریبا 7 برابر

بیشترین رشد سرمایه گذاری مربوط به چه سالی بوده است؟ سال 1395

ب) چرا در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی برای پژوهش، توسعه و بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر شده است؟

به دلیل افزایش قیمت وخت های فسیلی ، اهمیت زیست محیطی منبع مصرفی و همچنین ارزان تر شدن فناوری های جدید  سرمایه گذاری های اخیر برای بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر به شدت افزایش یافته است.
پ) تحقیق کنید در سال های اخیر، ایران چقدر در زمینهٔ بهره مندی از انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری کرده است؟

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه می بایست، حدود چهار هزار مگاوات از نیروگاه ها تبدیل به  نیروگاه تجدیدپذیر می‌شد اما اکنون چیزی بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.

هرچند معاون سازمان انرژی‌های تجدید پذیر وزارت نیرو گفته است: با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاههای تولید کننده انرژی تجدیدپذیر که بیشترشان تولید داخل کشور است، افزایش چندانی نداشته است در نتیجه هزینه سرمایه گذاری در این بخش بشدت کم شده است، اما روند فعلی بیانگر آن است که عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا