جواب علوم تجربی هفتم صفحه 76 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 76

الف) به کمک اعضای گروه خود در خصوص نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه های هسته ای تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارید.

معایب:

 • دارای تششعات بسیار خطرناک و زیان آور می باشد.
 • استفاده و نگهداری از آن ها بسیار گران و هزینه بر است.
 • استفاده از آن ها بسیار پیچیده است و نیاز به افراد متخصص دارد.
 • منابع آن همانند سوخت های فسیلی محدود و پایان پذیر است.

مزایا:

 • از استفاده از سوخت های فسیلی و آلودگی هوا توسط آن ها جلوگیری می کند.
 • از مقدار کمی انرژی هسته ای میزان زیادی انرژی الکتریکی ایجاد می شود.
 • استفاده از آن باعث تولید گازهای آلوده کننده هوا و افزایش گرمایش نمی شود.
  ب) بازده نیروگاه های سوخت فسیلی و هسته ای حدود ٣٥ درصد است؛یعنی این نیروگاه ها از هر ١٠٠ واحد انرژی ای که دریافت می کنند، تنها ٣٥ واحد آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. با توجه به شکل روبه رو و همچنین ضرورت استفاده بهینه از منابع انرژی به ویژه انرژی الکتریکی، راهکارهایی عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی در محلی که زندگی می کنید، پیشنهاد کنید.
 • در ساعات اوج  از برق کم تر استفاده کنیم.
 • زمانی که به برق نیاز نداریم و یا در خانه نیستیم وسایل برقی را خاموش کرده و از برق بکشیم.
 • در روزهای سرد به جای روشن کردن شوفاژ و وسایل گرمازا  لباس های گرم بپوشیم.
 • وسایل برقی را چک کنیم تا در صورت نیاز آن را تعمیر کنیم.
 • از لامپ های پربازده مصرف کنیم تا در عین استفاده از کمترین برق بیشترین نور را داشته باشند.
دکمه بازگشت به بالا