جواب علوم تجربی هفتم صفحه 75 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 75

انتقال کلان، پایدار و ایمن نفت خام به پالایشگاه ها و همچنین انتقال فراورده های نفتی حاصل از آن به نقاط مختلف یکی از عوامل مهم در توسعهٔ یک کشور شناخته می شود.
در کشور ایران روزانه بیش از ٣٣٠ میلیون لیتر مواد نفتی (شامل نفت خام و فراورده های آن) از طریق ١٤٠٠٠ کیلومتر خطوط لولهٔ زیرزمینی (به قطر ١٥ تا ٩٠ سانتی متر) به نقاط مختلف انتقال می یابد.
الف) اگر قرار بود به جای انتقال این حجم زیاد از مواد نفتی توسط خطوط لوله، از تانکرهایی با ظرفیت 2٠٠٠٠ لیتر استفاده می شد، در این صورت چه تعداد تانکر نیاز بود؟ 

330 میلیون را تقسیم بر 20000 می کنیم جواب می شود 16500

ب) پاسخ قسمت الف را از نظر شد آمد (ترافیک 1) جاده ای و مخاطرات آن و همچنین مسائل زیست محیطی در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

عبور و مرور این تعداد تانکر باعث ایجاد ترافیک جاده ای به شدت زیاد و همچنین آلودگی بالای هوا می شد و همچنین امکان آتش سوزی و انفجار با حتی  یک جرقه  وجود دارد.
پ) اگر بر اثر سهل انگاری آسیبی به خطوط لوله وارد شود، چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟

آسیب به این لوله ها می تواند باعث آلودگی آب ها و محیط زیست و در نهایت مرگ جانداران زیادی شود . همچنین با یک سهل انگاری کوچک می تواند باعث آتش سوزی و انفجار و در آخر مرگ افراد و گونه های گیاهی شود.

دکمه بازگشت به بالا