جواب علوم تجربی هفتم صفحه 74 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 74

شکل صفحهٔ بعد مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت های فسیلی نشان می دهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود. در این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین معایب و مزایای سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی اشاره کنید.

عکس: به ترتیب از سمت چپ/ گرمای وارد شده به آب، سوخت فسیلی به دیگ بخار گرما می دهد، بخار آن به توربین می رود، از سمت دیگر گرمای خروجی از آب و بخار تبدیل به آب می شود به توربین می رود، مولد(ژنراتور)، خطوط انتقال انرژی الکتریکی.

جواب:

 

ابتدا با سوزاندن سوخت های فسیلی و گرمای حاصل از آن آب را گرم می کنند به حدی که آب تبخیر شود. بخار آب با سرعت بسیار زیاد توربین  را به حرکت در می آورد و در ژنراتور باعث تولید برق می شود. بخار آب هم با سردن شدن مایع شده و دوباره به مخزن برای گرم شدن و تبخیر باز می گردد.

معایب استفاده از سوخت فسیلی برای تولید برق:

  • آلودگی بسیار زیاد دارد.
  • باعث گرمایش جهانی می شود.
  • منابع آن محدود و  پایان پذیر است و برای تولید آن هزاران سال زمان لازم است.
  • باعث آلودگی هوا می شود.
  • کم بازده است و با استفاده مقداری از آن میزان زیادی گازهای مضر و گرما تولید می کند.

مزایای استفاده از سوخت فسیلی برای تولید برق:

  • ارزان و کم هزینه است.
  • در دسترس است.
  • به آسانی می توان از آن ها استفاده کرد.
  • می توان آن هارا ذخیره کرد.
دکمه بازگشت به بالا